Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2023-03-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Tyskland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
5 323
5 863
5 796
6 720
6 494
7 335
- 3,4
13
4,3
4,3
7,2
034
Fisk, färsk, kyld eller fryst
1 569
1 784
1 819
2 041
2 140
2 698
4,9
26
1,4
1,6
7,2
04
Spannmål och varor därav
1 091
1 105
978
1 012
1 273
1 336
26
5,0
0,8
0,8
14
07
Kaffe, te, kakao, kryddor o varor därav
252
290
411
478
431
402
- 9,9
- 6,7
0,3
0,2
6,6
09
Diverse livsmedel
339
343
396
451
483
546
7,1
13
0,3
0,3
4,3
11
Drycker
648
670
715
831
505
626
-39
24
0,3
0,4
7,7
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
13 569
17 420
21 249
18 327
14 840
21 259
-19
43
9,8
12
8,2
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
1 838
1 791
1 869
1 715
1 999
2 506
17
25
1,3
1,5
5,5
251
Pappersmassa och pappersavfall
2 802
2 965
3 699
2 961
2 854
3 094
- 3,6
8,4
1,9
1,8
11
28
Malm och skrot av metaller
5 250
7 342
8 115
7 410
6 796
11 099
- 8,3
63
4,5
6,5
19
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
3 339
4 959
7 224
5 833
2 739
4 054
-53
48
1,8
2,4
3,4
334
- Mineraloljeprodukter, raffinerade
2 865
4 195
6 475
5 144
2 120
2 077
-59
- 2,1
1,4
1,2
2,4
334
1000 ton
852
1 040
1 089
850
553
345
-35
-38
   
351
- Elektrisk ström
408
690
621
530
514
1 681
- 3,1
227
0,3
1,0
8,0
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
104 001
114 926
126 637
131 472
127 755
138 502
- 2,8
8,4
84
81
11
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
21 695
20 984
23 049
25 190
26 172
30 981
3,9
18
17
18
14
51
- Organiska kemiska föreningar
1 832
2 366
2 525
2 515
2 415
2 438
- 4,0
0,9
1,6
1,4
13
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
432
549
704
527
433
539
-18
25
0,3
0,3
12
533
- Pigment, färger, lacker o likn. material
567
718
745
751
708
792
- 5,8
12
0,5
0,5
9,1
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
11 887
9 877
10 897
12 674
13 752
13 786
8,5
0,2
9,1
8,1
14
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
403
462
521
556
677
632
22
- 6,6
0,4
0,4
5,7
57
- Plast i obearbetad form
2 768
3 122
2 946
3 082
3 002
4 213
- 2,6
40
2,0
2,5
13
58
- Plast i bearbetad form
944
1 065
1 179
1 079
1 054
1 234
- 2,3
17
0,7
0,7
11
59
- Andra kemiska produkter
2 843
2 816
3 519
3 990
4 108
7 324
3,0
78
2,7
4,3
24
62
Gummivaror
659
670
686
692
608
792
-12
30
0,4
0,5
7,9
63
Varor av trä eller kork (utom möbler)
415
434
409
378
420
521
11
24
0,3
0,3
6,9
641
Papper och papp
13 921
14 300
15 568
16 031
14 843
14 175
- 7,4
- 4,5
9,8
8,3
20
65
Garn, vävnader m m, utom kläder
827
871
831
933
1 062
1 029
14
- 3,1
0,7
0,6
11
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
624
672
720
657
724
796
10
9,9
0,5
0,5
9,3
67
Järn och stål
10 145
12 087
13 370
12 963
10 429
14 087
-20
35
6,9
8,3
20
68
Metaller utom järn och stål
5 766
7 771
7 801
6 835
6 866
8 668
0,5
26
4,5
5,1
23
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
40 865
46 400
54 279
56 210
53 244
54 389
- 5,3
2,2
35
32
7,9
69
- Arbeten av metall
2 988
3 026
2 932
2 940
2 768
3 332
- 5,8
20
1,8
2,0
8,0
71-77
- Maskiner och apparater
21 172
24 203
28 120
29 381
28 524
31 178
- 2,9
9,3
19
18
8,0
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
244
258
129
137
1 099
667
703
-39
0,7
0,4
6,9
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
432
994
1 453
1 541
1 944
866
26
-55
1,3
0,5
8,2
721,722
-- Lantbruksmaskiner
1 207
1 469
1 623
2 068
1 983
1 949
- 4,1
- 1,7
1,3
1,1
17
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
911
829
913
1 177
1 209
1 301
2,7
7,6
0,8
0,8
7,6
737
-- Andra metallbearbetningsmaskiner
737
1 001
913
941
1 017
772
8,1
-24
0,7
0,5
23
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
1 506
1 710
1 876
1 891
2 049
2 555
8,4
25
1,4
1,5
13
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
1 115
1 232
1 250
1 217
1 213
1 436
- 0,3
18
0,8
0,8
7,3
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
2 273
2 582
2 522
2 763
2 472
2 484
-11
0,5
1,6
1,5
11
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
894
1 008
1 141
1 077
1 001
1 076
- 7,0
7,5
0,7
0,6
8,4
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
3 216
4 028
4 080
4 711
2 977
3 036
-37
2,0
2,0
1,8
5,2
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
638
852
1 657
1 303
713
2 680
-45
276
0,5
1,6
19
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
927
775
858
1 011
2 301
2 462
128
7,0
1,5
1,4
14
78,79
- Transportmedel
13 500
16 640
20 383
21 277
19 344
17 215
- 9,1
-11
13
10
7,9
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
6 324
6 595
11 155
13 152
12 887
11 029
- 2,0
-14
8,5
6,5
10
782
-- Lastbilar och specialfordon
753
1 291
1 246
1 269
1 001
974
-21
- 2,6
0,7
0,6
4,0
783
-- Övriga motorfordon
469
2 082
897
269
472
728
76
54
0,3
0,4
4,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
5 227
5 965
6 303
5 620
3 664
2 851
-35
-22
2,4
1,7
5,3
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
2 857
2 213
2 535
2 281
2 221
2 428
- 2,6
9,3
1,5
1,4
7,3
81
Mont.färd.hus; vvs-o belysn.install.mat.
465
527
613
639
708
692
11
- 2,2
0,5
0,4
9,7
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
1 750
1 622
1 728
2 063
2 050
2 080
- 0,6
1,5
1,4
1,2
10
84
Kläder
2 093
2 509
2 652
3 252
3 571
3 642
9,8
2,0
2,4
2,1
13
851
Skodon
346
471
475
691
883
691
28
-22
0,6
0,4
12
893
Varor av plast
1 112
1 158
1 228
1 328
1 245
1 303
- 6,2
4,6
0,8
0,8
8,1
971
Icke-monetärt guld
700
1 708
405
397
1 906
1 781
380
- 6,6
1,3
1,0
24
971.01
Guld (inbegripet platinerat guld), icke-monetära, obearbetad...
549
1 678
402
396
1 899
1 779
380
- 6,3
1,3
1,0
26
 
Ej varufördelad
2 438
3 767
3 299
2 630
2 671
3 133
1,6
17
1,8
1,8
 
0-9
Totalt
125 331
141 975
156 982
159 149
151 760
170 228
- 4,6
12
100
100
10
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1192 556
1304 824
1441 785
1518 363
1427 007
1626 422
- 6,0
14
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2019 och 2020 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2020 och 2021 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Tyskland som andel av Sveriges totala export till Tyskland
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Tyskland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2023-03-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Tyskland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Avsändarland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
12 546
13 403
14 809
15 524
14 121
14 706
- 9,0
4,1
5,7
5,4
9,3
01
Kött och köttvaror
2 484
2 596
2 684
2 670
2 176
2 134
-18
- 1,9
0,9
0,8
18
02
Mjölk och mejeriprodukter samt ägg
1 367
1 543
1 669
1 737
1 433
1 485
-18
3,7
0,6
0,5
14
03
Fisk, kräftdjur o blötdjur; varor därav
330
404
345
372
395
355
6,1
-10
0,2
0,1
0,7
04
Spannmål och varor därav
1 309
1 344
1 555
1 803
1 587
1 654
-12
4,2
0,6
0,6
19
05
Frukt och köksväxter
1 993
2 153
2 564
2 710
2 778
2 582
2,5
- 7,1
1,1
0,9
11
07
Kaffe, te, kakao, kryddor o varor därav
1 147
1 264
1 464
1 663
1 614
1 764
- 3,0
9,3
0,6
0,6
17
081
Fodermedel för djur utom omalen spannmål
342
392
405
406
424
421
4,5
- 0,9
0,2
0,2
8,3
098
Diverse livsmedel
908
1 063
1 311
1 241
1 230
1 386
- 0,9
13
0,5
0,5
15
11
Drycker
1 174
1 157
1 279
1 234
1 154
1 231
- 6,4
6,7
0,5
0,5
8,8
122
Tobaksvaror
419
383
364
309
159
104
-49
-34
0,1
0,0
5,6
42
Vegetabiliska oljor och fetter
361
397
448
640
391
755
-39
93
0,2
0,3
9,7
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
7 146
7 510
8 501
7 300
6 673
10 074
- 8,6
51
2,7
3,7
5,0
27
Naturl.gödselmedel; obearb.mineral.ämnen
376
430
521
479
458
475
- 4,3
3,6
0,2
0,2
13
28
Malm och skrot av metaller
2 651
3 530
3 338
2 866
2 580
4 016
-10
56
1,0
1,5
19
29
Andra animaliska o vegetabil. råmaterial
539
570
577
693
491
489
-29
- 0,3
0,2
0,2
12
33
Mineraloljor och produkter därav
2 354
1 964
2 768
1 933
2 072
3 297
7,2
59
0,8
1,2
2,5
343
- Naturgas
374
276
477
344
239
872
-31
265
0,1
0,3
14
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
193 308
211 733
226 410
231 270
214 619
232 458
- 7,2
8,3
86
85
20
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
24 318
26 479
29 874
32 301
32 419
37 126
0,4
15
13
14
21
51
- Organiska kemiska föreningar
2 349
2 417
2 822
2 769
2 937
3 434
6,1
17
1,2
1,3
13
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
1 140
1 352
1 902
2 563
2 786
1 793
8,7
-36
1,1
0,7
13
53
- Färgämnen och garvämnen
1 478
1 610
1 727
1 710
1 542
1 632
- 9,8
5,9
0,6
0,6
23
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
7 375
7 512
7 701
9 480
10 184
11 694
7,4
15
4,1
4,3
22
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
1 771
2 172
2 401
2 226
2 295
2 334
3,1
1,7
0,9
0,9
15
562
- Gödselmedel, tillverkade
356
483
566
690
698
1 067
1,2
53
0,3
0,4
30
57
- Plast i obearbetad form
4 089
4 544
5 142
5 152
4 574
6 302
-11
38
1,8
2,3
25
58
- Plast i bearbetad form
2 394
2 780
3 114
3 388
3 086
3 525
- 8,9
14
1,2
1,3
27
59
- Andra kemiska produkter
3 367
3 609
4 500
4 323
4 317
5 346
- 0,1
24
1,7
2,0
22
62
Gummivaror
2 232
2 372
2 635
2 746
2 573
2 718
- 6,3
5,7
1,0
1,0
17
63
Varor av trä eller kork (utom möbler)
1 150
1 088
1 199
1 172
1 191
1 486
1,6
25
0,5
0,5
12
64
Papper, papp och varor därav
2 836
2 771
2 840
2 621
2 777
3 114
6,0
12
1,1
1,1
19
65
Garn, vävnader m m, utom kläder
1 889
2 035
2 286
2 396
2 329
2 427
- 2,8
4,2
0,9
0,9
15
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
3 071
3 248
3 326
3 032
2 738
2 908
- 9,7
6,2
1,1
1,1
15
67
Järn och stål
6 642
9 517
12 069
9 663
6 618
9 203
-32
39
2,7
3,4
16
68
Metaller utom järn och stål
2 616
2 492
2 937
3 025
3 211
3 469
6,1
8,1
1,3
1,3
12
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
132 385
144 576
151 466
154 588
142 170
151 460
- 8,0
6,5
57
55
22
69
- Arbeten av metall
6 804
7 751
8 213
8 337
7 499
8 675
-10
16
3,0
3,2
18
71-77
- Maskiner och apparater
58 824
64 245
70 380
72 404
68 168
75 546
- 5,9
11
27
28
18
713
-- Förbränningskolvmotorer
4 185
4 523
4 875
4 709
3 606
3 938
-23
9,2
1,4
1,4
30
716
-- Generatorer,el.motorer,roterande omform.
1 013
1 092
1 596
3 028
5 050
4 877
67
- 3,4
2,0
1,8
42
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
1 703
1 469
1 982
3 690
1 216
2 119
-67
74
0,5
0,8
31
721,722
-- Lantbruksmaskiner
1 558
1 611
1 927
1 732
1 793
1 906
3,5
6,3
0,7
0,7
20
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
2 239
2 579
2 845
2 817
1 997
1 896
-29
- 5,1
0,8
0,7
17
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
2 309
2 594
2 656
2 700
2 397
2 527
-11
5,5
1,0
0,9
22
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
1 864
1 950
2 478
2 588
2 373
2 490
- 8,3
4,9
1,0
0,9
18
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
5 631
6 205
6 705
7 027
6 868
7 806
- 2,3
14
2,8
2,9
32
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
2 009
2 635
2 977
3 056
2 714
2 907
-11
7,1
1,1
1,1
23
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
1 904
2 203
2 342
2 273
1 956
2 264
-14
16
0,8
0,8
28
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
2 157
2 599
2 784
2 702
2 199
2 435
-19
11
0,9
0,9
30
752
-- ADB-maskiner
3 590
4 420
5 188
4 891
5 346
6 505
9,3
22
2,1
2,4
15
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
6 850
6 626
5 654
4 292
4 993
5 180
16
3,7
2,0
1,9
6,7
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
3 741
3 643
4 101
4 367
4 071
4 886
- 6,8
20
1,6
1,8
23
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
2 130
2 504
2 815
2 570
3 270
3 950
27
21
1,3
1,4
17
776
-- Elektronrör, halvledare,mikrokretsar o d
1 848
1 957
2 096
1 898
1 480
2 031
-22
37
0,6
0,7
19
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
4 021
4 555
5 309
5 131
4 308
4 549
-16
5,6
1,7
1,7
16
78,79
- Transportmedel
60 319
65 745
65 343
65 979
59 185
59 074
-10
- 0,2
24
22
33
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
36 377
37 287
35 872
36 926
36 519
37 070
- 1,1
1,5
15
14
43
782
-- Lastbilar och specialfordon
5 731
6 139
7 088
6 107
4 430
4 582
-27
3,4
1,8
1,7
35
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
13 701
15 293
17 301
16 300
12 191
13 214
-25
8,4
4,9
4,8
25
791
-- Järnvägs- och spårvägsmateriel
1 693
3 540
1 745
2 799
2 594
1 445
- 7,3
-44
1,0
0,5
52
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
5 463
5 913
6 551
6 654
6 227
7 021
- 6,4
13
2,5
2,6
22
88
- Varor f fotografiskt el optiskt bruk; ur
974
922
979
1 214
1 092
1 144
-10
4,8
0,4
0,4
17
81
Mont.färd.hus; vvs-o belysn.install.mat.
1 043
1 044
984
884
751
749
-15
- 0,3
0,3
0,3
6,3
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
1 802
1 752
1 790
1 908
1 921
1 971
0,7
2,6
0,8
0,7
7,5
84
Kläder
3 744
4 635
4 709
5 256
4 637
4 455
-12
- 3,9
1,9
1,6
8,8
851
Skodon
1 770
2 044
2 496
2 681
2 403
2 174
-10
- 9,5
1,0
0,8
20
893
Varor av plast
2 965
3 071
3 365
3 261
3 218
3 294
- 1,3
2,4
1,3
1,2
18
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
622
748
851
1 547
2 185
1 955
41
-11
0,9
0,7
13
 
Ej varufördelad
14 338
14 784
15 186
13 758
13 739
15 825
- 0,1
15
5,5
5,8
 
0-9
Totalt
227 337
247 431
264 906
267 851
249 151
273 063
- 7,0
9,6
100
100
17
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1207 568
1315 630
1482 330
1503 523
1376 388
1606 593
- 8,5
17
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2019 och 2020 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2020 och 2021 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Tyskland som andel av Sveriges totala import från Tyskland
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Tyskland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB