Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2022-11-27
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Ryssland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
744
955
899
1 135
886
1 153
-22
30
4,8
5,1
1,1
09
Diverse livsmedel
296
373
427
369
415
488
12
18
2,2
2,2
3,9
422
Andra vegetabiliska oljor och fetter
139
260
292
409
236
382
-42
62
1,3
1,7
32
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
317
236
248
335
356
330
6,2
- 7,2
1,9
1,5
0,1
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
13 587
17 545
18 841
20 432
17 392
21 051
-15
21
93
93
1,7
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
2 647
3 694
3 399
4 524
3 624
4 430
-20
22
19
20
2,0
51
- Organiska kemiska föreningar
82
137
109
544
163
1 240
-70
661
0,9
5,5
6,5
533
- Pigment, färger, lacker o likn. material
455
456
513
417
343
246
-18
-28
1,8
1,1
2,8
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
1 062
2 006
1 612
2 318
2 067
1 567
-11
-24
11
7,0
1,6
57
- Plast i obearbetad form
428
390
447
464
431
615
- 7,2
43
2,3
2,7
1,9
641
Papper och papp
387
498
554
580
513
552
-12
7,6
2,8
2,4
0,8
67
Järn och stål
253
314
370
545
447
674
-18
51
2,4
3,0
0,9
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
9 352
12 035
13 472
13 709
11 816
14 231
-14
20
63
63
2,1
69
- Arbeten av metall
426
481
550
539
512
531
- 5,0
3,7
2,7
2,4
1,3
71-77
- Maskiner och apparater
6 569
7 552
8 345
8 560
8 188
8 901
- 4,3
8,7
44
39
2,3
713
-- Förbränningskolvmotorer
224
775
791
725
551
619
-24
12
3,0
2,7
2,2
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
241
152
184
267
375
179
40
-52
2,0
0,8
1,9
716
-- Generatorer,el.motorer,roterande omform.
447
431
103
67
52
53
-21
1,8
0,3
0,2
0,7
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
66
75
123
124
134
164
8,5
22
0,7
0,7
1,6
721,722
-- Lantbruksmaskiner
219
407
374
494
410
632
-17
54
2,2
2,8
5,6
725
-- Maskiner f tillv. av pappersmassa,papper
84
100
238
156
231
282
48
22
1,2
1,2
5,9
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
280
268
349
406
289
427
-29
48
1,6
1,9
2,5
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
227
319
319
306
272
193
-11
-29
1,5
0,9
1,0
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
437
561
632
657
768
812
17
5,7
4,1
3,6
4,1
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
240
227
196
169
207
370
23
78
1,1
1,6
1,7
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
220
282
265
278
198
250
-29
26
1,1
1,1
1,9
745.27,745.29
-- Apparater för bryggeriindustrin
111
152
133
166
119
152
-28
28
0,6
0,7
2,9
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
94
112
150
173
204
259
18
27
1,1
1,1
5,1
752
-- ADB-maskiner
141
61
89
194
184
86
- 5,3
-53
1,0
0,4
0,5
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
2 032
1 857
2 103
2 092
2 010
1 881
- 3,9
- 6,4
11
8,3
3,2
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
219
296
227
198
195
169
- 1,2
-14
1,0
0,7
1,1
78,79
- Transportmedel
2 113
3 711
4 248
4 224
2 770
4 400
-34
59
15
20
2,0
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
536
988
1 203
1 072
739
1 187
-31
61
4,0
5,3
1,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
413
469
918
953
513
1 145
-46
123
2,8
5,1
4,7
783
-- Övriga motorfordon
693
1 011
700
1 054
511
918
-52
80
2,7
4,1
5,4
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
439
1 083
1 292
1 057
829
1 038
-22
25
4,5
4,6
1,9
893
Varor av plast
184
197
204
208
197
221
- 5,5
12
1,1
1,0
1,4
0-9
Totalt
14 648
18 737
19 988
21 903
18 634
22 535
-15
21
100
100
1,4
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1192 556
1304 824
1441 785
1518 363
1427 007
1626 341
- 6,0
14
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2019 och 2020 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2020 och 2021 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Ryssland som andel av Sveriges totala export till Ryssland
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Ryssland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2022-11-27
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Ryssland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
331
348
541
560
457
510
-18
12
3,3
2,4
0,3
081
Fodermedel för djur utom omalen spannmål
202
237
358
433
282
437
-35
55
2,1
2,0
8,6
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
26 428
32 316
39 506
31 661
8 120
14 194
-74
75
60
66
7,1
24
Trä och kork
425
389
720
804
471
317
-41
-33
3,5
1,5
3,9
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
25 971
31 892
38 705
30 593
7 471
13 540
-76
81
55
63
8,7
321.2
Övrigt kol
608
870
1 210
886
448
803
-49
79
3,3
3,7
27
33
Mineraloljor och produkter därav
24 628
29 729
35 327
28 305
6 461
11 775
-77
82
47
55
8,8
333
Råolja erhållen ur petroleum
20 717
23 387
28 415
20 591
1 949
6 935
-91
256
14
32
8,5
333
1000 ton
8 125
7 084
6 546
4 655
891
1 581
-81
77
   
334
Mineraloljeprodukter, raffinerade
3 902
6 329
6 912
7 497
2 925
2 042
-61
-30
21
9,5
4,3
334
1000 ton
1 164
1 566
1 309
1 451
947
395
-35
-58
   
335
Övriga mineraloljeprodukter
8,5
13
0,2
217
1 587
2 797
633
76
12
13
64
34
Petroleumgaser, kolgas o d
714
1 278
2 146
1 310
530
883
-60
67
3,9
4,1
7,1
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
6 509
5 924
7 770
8 199
5 066
6 723
-38
33
37
31
0,6
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
4 709
3 693
5 658
6 435
3 474
4 302
-46
24
25
20
2,4
51
Organiska kemiska föreningar
1 303
1 713
1 686
1 165
702
755
-40
7,5
5,1
3,5
2,9
52
Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
3 016
1 563
3 545
4 767
2 218
2 898
-53
31
16
14
22
525
Radioaktiva och närbesläktade material
2 583
1 155
2 936
4 238
1 798
2 010
-58
12
13
9,4
50
562
Gödselmedel, tillverkade
367
382
363
448
390
521
-13
34
2,9
2,4
15
625.1
Däck, luftfyllda, nya, till personbilar
354
304
352
381
390
474
2,5
22
2,9
2,2
10
67
Järn och stål
347
507
559
324
250
803
-23
221
1,8
3,7
1,4
684
Aluminium
611
746
375
316
262
193
-17
-26
1,9
0,9
1,1
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
152
183
316
295
232
342
-21
47
1,7
1,6
0,1
71-77
- Maskiner och apparater
97
112
219
184
158
144
-15
- 8,6
1,2
0,7
0,0
0-9
Totalt
33 268
38 588
47 818
40 420
13 643
21 427
-66
57
100
100
1,3
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1207 568
1315 630
1482 330
1503 523
1376 388
1605 948
- 8,5
17
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2019 och 2020 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2020 och 2021 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Ryssland som andel av Sveriges totala import från Ryssland
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Ryssland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB